ZGŁOŚ
WYKORZYSTANIE SEKSUALNE
LUB ZANIEDBANIE

Jesteś osobą skrzywdzoną w sferze seksualnej w dzieciństwie lub młodości
w środowisku kościelnym albo wiesz o takiej krzywdzie?

Na tej stronie znajdziesz pomocne informacje, gdzie możesz zgłosić fakt wykorzystania,
jakie masz prawa i dowiesz się, gdzie znaleźć pomoc.


Jeśli próbowałeś/aś zgłosić krzywdę w Kościele, ale napotkałeś/aś trudności lub masz uwagi do kościelnego systemu zgłoszenia i pomocy pokrzywdzonym napisz lub zadzwoń:

W Toruniu ruszył regionalny punkt konsultacyjny

Poznań, Gniezno, Kalisz, Ciechanów, Gdańsk, a teraz także Toruń - to miejsca, w których działają regionalne punkty konsultacyjne dla osób skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym w środowisku kościelnym. Punkty to miejsca pierwszego

To świadectwo chwyta za serce i ściska gardło. Nie po to jednak, aby szokować, a po to, by “pogłębiać świadomość”

Osoby doświadczone krzywdą wykorzystania seksualnego mogą mówić głośno o swoim bólu zazwyczaj tylko wtedy, gdy zdecydują się porzucić anonimowość i publicznie opowiedzieć o doznanej krzywdzie. Na ten krok – co

Czym są granty Fundacji Świętego Józefa KEP?

Dzięki grantom możemy udzielać bezpośredniego wsparcia osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym, ale też wspierać profesjonalizację systemu ochrony dzieci i młodzieży. Złożenie wniosku o grant odbywa się poprzez dedykowane formularz zamieszczony na