O. David Songy z USA gościem szkolenia dla kuratorów

W dniach od 23 do 24 maja br. w Lublińcu-Kokotku odbyło się szkolenie kuratorów diecezjalnych i zakonnych. Doświadczeniem Kościoła w Stanach Zjednoczonych podzielił się psycholog i terapeuta, prezes centrum terapii dla duchowieństwa Saint Luke Institute w Silver Spring – o. David Songy OFMCap.

Konieczność fachowej pracy ze sprawcami wykorzystania seksualnego osób małoletnich jest – obok konieczności niesienia pomocy osobom pokrzywdzonym – zadaniem niezmiernie istotnym, jeśli chce się zapobiegać recydywie. W tym celu w diecezjach i jurysdykcjach zakonnych zostali powołani kuratorzy duchownych oskarżonych o wykorzystanie seksualne lub skazanych za to przestępstwo. – Celem pracy kuratora jest przede wszystkim pomóc oskarżonemu zrozumieć swoją sytuację i przeżyć ją w duchu wiary oraz pomóc mu zachować nałożone na niego ograniczenia. A po procesie i skazaniu pomóc mu w pracy nad zmianą modelu życia, aby już nigdy nikogo nie skrzywdził – wyjaśnia o. Adam Żak SJ, koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. Kurator, w porozumieniu z przełożonym i w oparciu o profesjonalne kryteria, ustala kodeks zachowań w konkretnych sytuacjach, czyli „plan bezpieczeństwa” (safety plan), którego dotrzymanie później kontroluje.

Właśnie umiejętności budowania takich „planów bezpieczeństwa” dla osób duchownych po wyroku za przestępstwa wykorzystania seksualnego osób poniżej 18 roku życia było poświęcone dwudniowe szkolenie dla kuratorów, które zakończyło się 24 maja br. w Oblackim Centrum Młodzieży NINIWA w Lublińcu-Kokotku. Wzięło w nim udział blisko 60 kuratorów. Szkolenie zostało sfinansowane przez Fundację Świętego Józefa KEP.

– Na to szkolenie zaprosiliśmy o. Davida Songy, kapucyna ze Stanów Zjednoczonych, który ma bogate doświadczenie w zakresie pomocy księżom sprawcom wykorzystania seksualnego. Uczestnicząc zdalnie w spotkaniu dla kuratorów, podzielił się z uczestnikami swoim doświadczeniem w przygotowywaniu „planów bezpieczeństwa” w kierowanym przez niego ośrodku terapeutycznym, w którym przebywają na terapii m.in. duchowni skazani za przestępstwa wykorzystywania seksualnego – mówi o. Żak. – Kościół katolicki w Stanach Zjednoczonych mierzy się z problemem wykorzystania seksualnego od początku lat 80. XX wieku i warto korzystać z jego doświadczeń – dodaje.

Instytut św. Łukasza (Saint Luke Institute) w Silver Spring (MD), którym o. David Songy OFMCap. kieruje od 1 stycznia 2015 r., jest międzynarodowym centrum terapii i edukacji dla księży i osób zakonnych. Ośrodek oferuje trzy obszary usług: konsultacje, leczenie stacjonarne i ambulatoryjne oraz edukację i badania. Zajmuje się leczeniem księży i zakonników zmagających się z różnymi uzależnieniami, depresjami i innymi problemami, w tym natury seksualnej. O. David Songy OFMCap. jest psychologiem klinicznym (doktorat na Uniwersytecie w Denver) z bogatym doświadczeniem psychoterapeutycznym, formacyjnym i doradczym. Służył także jako misjonarz w Papui Nowej Gwinei, gdzie posługiwał w latach 1987-1994.