Gdzie mogę szukać pomocy?Wiesz lub podejrzewasz, że ktoś popełnił przestępstwo pedofilii lub inne nadużycie seksualne na szkodę małoletniego poniżej lat 15

PAŃSTWOWA KOMISJA DS. PEDOFILII

22/699 60 52

zgloszenie@pkdp.gov.pl

www.pkdp.gov.pl

Jesteś dzieckiem lub nastolatkiem i doświadczasz przemocy

DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA

800 12 12 12

brpd.gov.pl

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ

116 111

www.116111.pl

Jesteś osobą skrzywdzoną przemocą w rodzinie, szukasz wsparcia, pomocy psychologicznej, informacji o obowiązujących w Polsce przepisach i procedurach oraz o placówkach udzielających pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie

„NIEBIESKA LINIA”

800 12 00 02

niebieskalinia@niebieskalinia.info

www.niebieskalinia.pl

Jesteś rodzicem lub nauczycielem, potrzebujesz wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania

FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ

(https://fdds.pl/)
800 100 100 – od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-15.00

pomoc@800100100.pl

www.800100100.pl