ZGŁOŚ
WYKORZYSTANIE SEKSUALNE
LUB ZANIEDBANIE
Jesteś osobą skrzywdzoną w sferze seksualnej w dzieciństwie lub młodości
w środowisku kościelnym albo wiesz o takiej krzywdzie?

Na tej stronie znajdziesz pomocne informacje, gdzie możesz zgłosić fakt wykorzystania,
jakie masz prawa i dowiesz się, gdzie znaleźć pomoc.


Zobacz także