Na jakie wsparcie duchowe mogę liczyć
jako osoba skrzywdzona w Kościele?


Jesteś osobą skrzywdzoną seksualnie w dzieciństwie lub w młodości w środowisku kościelnym i szukasz towarzyszenia duchowego?

Skontaktuj się z najbliższym duszpasterzem osób pokrzywdzonych

wybierz diecezję

Archidiecezja Białostocka

Duszpasterz osób pokrzywdzonych i ich rodzin
ks. Andrzej Brzozowski
parafiajadwiga@gmail.com
602753263

Archidiecezja Białostocka
Diecezja Bielsko-Żywiecka
Diecezja Bydgoska
Archidiecezja Częstochowska
Diecezja Elbląska
Diecezja Ełcka
Diecezja Gliwicka
Archidiecezja Gnieźnieńska
Diecezja Kaliska
Archidiecezja Katowicka
Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska
Archidiecezja Krakowska
Diecezja Legnicka
Diecezja Łomżyńska
Diecezja Łowicka
Archidiecezja Łódzka
Diecezja Opolska
Diecezja Pelplińska
Diecezja Płocka
Archidiecezja Poznańska
Archidiecezja Przemyska
Diecezja Rzeszowska
Diecezja Sandomierska
Diecezja Siedlecka
Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska
Diecezja Świdnicka
Diecezja Tarnowska
Diecezja Toruńska
Archidiecezja Warmińska
Archidiecezja Warszawska
Diecezja Warszawsko-Praska
Diecezja Włocławska
Archidiecezja Wrocławska
Diecezja Zamojsko-Lubaczowska
Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska
Ordynariat Polowy
Eparchia Wrocławsko-Koszalińska
Eparchia Olsztyńsko-Gdańska
wybierz zakon

Cystersi
Zakon Cysterski

Jędrzejów, Kraków-Mogiła, Szczyrzyc, Wąchock
Duszpasterz osób pokrzywdzonych i ich rodzin
o. Jan Strumiłowski Ocist

Cystersi
Dominikanie
Franciszkanie OFMConv
Jezuici
Kanonicy Regularni Laterańscy
Kapucyni
Karmelici Bosi
Misjonarze (CM)
Misjonarze Krwi Chrystusa
Misjonarze Świętej Rodziny
Oblaci
Orioniści
Pallotyni
Pasjoniści
Paulini
Pauliści
Pijarzy
Redemptoryści
Saletyni
Salezjanie
Salwatorianie
Szensztaccy Ojcowie
WerbiściLub znajdź duszpasterza diecezjalnego na poniższej mapie:

Wybierz diecezję

Wybierz diecezję

Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska Diecezja Pelplińska Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska Diecezja Zamojsko-Lubaczowska Archidiecezja Wrocławska Diecezja Włocławska Diecezja Warszawsko-Praska Archidiecezja Warszawska Archidiecezja Warmińska Diecezja Toruńska Diecezja Tarnowska Diecezja Świdnicka Diecezja Sosnowiecka Diecezja Siedlecka Diecezja Sandomierska Diecezja Rzeszowska Diecezja Radomska Archidiecezja Przemyska Archidiecezja Poznańska Diecezja Płocka Archidiecezja Łódzka Diecezja Łowicka Diecezja Łomżyńska Archidiecezja Lubelska Diecezja Legnicka Archidiecezja Krakowska Diecezja Kielecka Archidiecezja Katowicka Diecezja Kaliska Archidiecezja Gnieźnieńska Diecezja Gliwicka Archidiecezja Gdańska Diecezja Ełcka Diecezja Elbląska Diecezja Drohiczyńska Archidiecezja Częstochowska Diecezja Bydgoska Diecezja Bielsko-Żywiecka Archidiecezja Białostocka Diecezja Opolska

Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska

Duszpasterz osób pokrzywdzonych i ich rodzin
uwagi: Duszpasterz wskazywany jest indywidualnie.

Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska

Duszpasterz osób pokrzywdzonych i ich rodzin
ks. Łukasz Gąsiorowski
luk.gas@gmail.com
943438717

Diecezja Pelplińska

Duszpasterz osób pokrzywdzonych i ich rodzin
ks. Andrzej Żur
azur@pelplin.opoka.org.pl
603260971

Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska

Duszpasterz osób pokrzywdzonych i ich rodzin
ks. Andrzej Kołodziejczyk
wawrow@diecezjazg.pl
957258528

Duszpasterz osób pokrzywdzonych i ich rodzin
ks. Tomasz Matyjaszczyk
domrekolekcyjny@wp.pl
601894109

Diecezja Zamojsko-Lubaczowska

Duszpasterz osób pokrzywdzonych i ich rodzin
ks. Adam Sobczak
sobczak.caritas@wp.pl
504052898
adres korespondencyjny: Majdan Stary 37, 23-414 Majdan Stary

Archidiecezja Wrocławska

Duszpasterz osób pokrzywdzonych i ich rodzin
Ks. Bartosz Mitkiewicz
pomocofiarom@archidiecezja.wroc.pl

Diecezja Włocławska

Duszpasterz osób pokrzywdzonych i ich rodzin
ks. Sebastian Adamczyk
sebastianadamczyk@wp.pl
737447552

Diecezja Warszawsko-PraskaBrak wyznaczonych duszpasterzy w tej diecezji

Archidiecezja Warszawska

Duszpasterz osób pokrzywdzonych i ich rodzin
ks. Jakub Szcześniak
532628474

Archidiecezja Warmińska

Duszpasterz osób pokrzywdzonych i ich rodzin
ks. Dariusz Sonak
xdsonak@wp.pl
505420403

Diecezja Toruńska

Duszpasterz osób pokrzywdzonych i ich rodzin
ks. Artur Szymczyk
wydzial.duszpasterski@diecezja-torun.pl
732888110

Diecezja Tarnowska

Duszpasterz osób pokrzywdzonych i ich rodzin
ks. Adam Nita
anita@diecezja.tarnow.pl
605960855

Duszpasterz osób pokrzywdzonych i ich rodzin
ks. Jan Gębarowski
gebarowski@gmail.com
146790062

Diecezja Świdnicka

Duszpasterz osób pokrzywdzonych i ich rodzin
ks. Krzysztof Iwaniszyn
ks.krzysztof@wp.pl

Diecezja SosnowieckaBrak wyznaczonych duszpasterzy w tej diecezji

Diecezja Siedlecka

Duszpasterz osób pokrzywdzonych i ich rodzin
ks. Piotr Tymosiewicz
piotr.tymosiewicz@interia.pl
506691167

Diecezja Sandomierska

Duszpasterz osób pokrzywdzonych i ich rodzin
ks. Rafał Kobiałka

Duszpasterz osób pokrzywdzonych i ich rodzin
ks. Bartłomiej Krzos
krzosbartlomiej@kul.lublin.pl

Diecezja Rzeszowska

Duszpasterz osób pokrzywdzonych i ich rodzin
ks. Jacek Szczęch
duszpasterz.od@diecezja.rzeszow.pl
575379442

Diecezja Radomska

Duszpasterz osób pokrzywdzonych i ich rodzin
ks. Marek Adamczyk
506251825

Archidiecezja Przemyska

Duszpasterz osób pokrzywdzonych i ich rodzin
ks. Rafał Szykuła

Duszpasterz osób pokrzywdzonych i ich rodzin
ks. Mariusz Woźny

Archidiecezja Poznańska

Duszpasterz osób pokrzywdzonych i ich rodzin
ks. Marcin Głowiński
marcinglowinski@wp.pl
607774948

Duszpasterz osób pokrzywdzonych i ich rodzin
ks. Przemysław Przybylski
przemyslaw.przybylski@archpoznan.pl
604419970

Diecezja Płocka

Duszpasterz osób pokrzywdzonych i ich rodzin
ks. Maciej Szostak
szostmacc@gmail.com
509863151

Archidiecezja Łódzka

Duszpasterz osób pokrzywdzonych i ich rodzin
ks. Tomasz Liszewski
duszpasterzofiar@archidiecezja.lodz.pl
887788125

Diecezja Łowicka

Duszpasterz osób pokrzywdzonych i ich rodzin
ks. Zbigniew Kielan
delbpa@lowicka.eu
517975179

Diecezja Łomżyńska

Duszpasterz osób pokrzywdzonych i ich rodzin
ks. Jan Krupka
j.krupka@diecezja.lomza.pl
691822198

Archidiecezja LubelskaBrak wyznaczonych duszpasterzy w tej diecezji

Diecezja Legnicka

Duszpasterz osób pokrzywdzonych i ich rodzin
ks. Tomasz Kołodziej
x.tkolodziej@interia.pl

Duszpasterz osób pokrzywdzonych i ich rodzin
ks. Przemysław Newecki
przemek.nek@vp.pl

Archidiecezja Krakowska

Duszpasterz osób pokrzywdzonych i ich rodzin
ks. Artur Chłopek
duszpasterz.ochronadziecka@diecezja.pl
501080312

Diecezja KieleckaBrak wyznaczonych duszpasterzy w tej diecezji

Archidiecezja Katowicka

Duszpasterz osób pokrzywdzonych i ich rodzin
ks. Karol Faj
wsparcie.dm@katowicka.pl
510516282

Diecezja Kaliska

Duszpasterz osób pokrzywdzonych i ich rodzin
ks. Sebastian Łagódka
duszpasterz@diec.pl
607577776

Archidiecezja Gnieźnieńska

Duszpasterz osób pokrzywdzonych i ich rodzin
ks. Dariusz Larus
dareklarus@gmail.com
601589999

Diecezja Gliwicka

Duszpasterz osób pokrzywdzonych i ich rodzin
ks. Damian Dolnicki
d_dolnicki@kuria.gliwice.pl
322342323

Archidiecezja GdańskaBrak wyznaczonych duszpasterzy w tej diecezji

Diecezja Ełcka

Duszpasterz osób pokrzywdzonych i ich rodzin
ks. Paweł Tarasiewicz
876217520

Diecezja Elbląska

Duszpasterz osób pokrzywdzonych i ich rodzin
ks. Zbigniew Kulesz
zbigniew.kulesz@uwm.edu.pl
691269956

Diecezja Drohiczyńska

Duszpasterz osób pokrzywdzonych i ich rodzin
uwagi: Duszpasterz wskazywany jest indywidualnie.

Archidiecezja Częstochowska

Duszpasterz osób pokrzywdzonych i ich rodzin
o. Jan Mazur SJ
jan.mazur@jezuici.pl
797907678
343244019

Diecezja Bydgoska

Duszpasterz osób pokrzywdzonych i ich rodzin
ks. Wojciech Szukalski
szukals@amu.edu.pl
608877872

Diecezja Bielsko-Żywiecka

Duszpasterz osób pokrzywdzonych i ich rodzin
ks. Piotr Leśniak
lesniakpiotr70@gmail.com

Archidiecezja Białostocka

Duszpasterz osób pokrzywdzonych i ich rodzin
ks. Andrzej Brzozowski
parafiajadwiga@gmail.com
602753263

Diecezja Opolska

Duszpasterz osób pokrzywdzonych i ich rodzin
ks. Łukasz Knieć
lukasz.kniec@diecezja.opole.pl