Ewa Kusz w Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich

„Chcemy, aby Komisja była głosem ocalonych we wspólnocie” – mówi kard. Seán O’Malley o odnowionej misji Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich. Ojciec Święty mianował 30 września br. nowych członków Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich, ród nich zalazła się Polka – Ewa Kusz.

„Towarzysząc od lat osobom skrzywdzonym tak przez duchownych, jak i przez innych, jestem przekonana, że aby ich głos był faktycznie „słyszany” potrzeba głębokiej przemiany Kościoła, który niejednokrotnie przybiera postać dobrze działającej instytucji religijnej – pisała Ewa Kusz w artykule na łamach „L’Osservatore Romano” przed międzynarodową konferencją w Warszawie we wrześniu 2021 r. Jest koordynatorką koordynatorką zainicjowanej wówczas Sieci ds. Ochrony Małoletnich w Kościołach Europy Środkowo-Wschodniej (ReteECO).

Ewa Kusz jest wicedyrektorem Centruch Ochrony Dziecka w Krakowie odpowiedzialnym za programy szkoleniowe. Była współinicjatorką powołania tejże instytucji przy Akademii Ignatianum w Krakowie w 2014 r.

Pracuje jako psycholog-terapeuta w gabinecie psychologicznym. Jest również biegłym sądowym.

Oprócz Ewy Kusz, nowymi członkami Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich stali się bp Peter Karam, bp Thibault Verny o. Tim Brennan MSC, s. Mary Niluka Perera RGS, s. Annah Nyadombo HLMC, prof. Irma Patricia Espinosa Hernández, dr Maud de Boer-Buquicchio oraz Anne-Marie Emilie Rivet-Duval i Teresa Devlin.